POWIĘKSZ ZDJĘCIE
POWIĘKSZ ZDJĘCIE
POWIĘKSZ ZDJĘCIE


OGRZEWANIE GRZEJNIKOWE

Instalacje centralnego ogrzewania oparte o systemy grzejnikowe to dzisiaj najbardziej popularny sposób ogrzewania domów.

POWIĘKSZ ZDJĘCIEGrzejniki stanowią istotny element instalacji c.o. w domu jednorodzinnym.
Grzejniki, współpracujące z instalacją wodną, mogą być montowane we wszystkich pomieszczeniach. W łazienkach chętnie stosujemy grzejniki drabinkowe, które często służą jako suszarki do ręczników.

Obecnie w domach jednorodzinnych ponad 80% instalowanych grzejników to grzejniki płytowe. Szczególnie dobrze sprawdzają się w instalacjach z obiegiem wody wymuszonym przez pompę. Można je jednak także stosować w instalacjach grawitacyjnych - pod warunkiem, że nie są bardzo rozbudowane i nie instalujemy grzejników innego rodzaju. Grzejniki płytowe są przeznaczone do instalacji niskotemperaturowych, mają małą pojemność wodną, więc także małą bezwładność, dzięki czemu szybko reagują na zmiany natężenia ogrzewania. POWIĘKSZ ZDJĘCIE

Grzejniki płytowe są lekkie, a dzięki różnym sposobom montażu można je zawieszać na ścianach wzniesionych we wszystkich dostępnych technologiach. Grzejniki płytowe wykonuje się przez zgrzewanie dwóch specjalnie uformowanych blach stalowych. Powstają pomiędzy nimi kanaliki, którymi płynie ciepła woda. Nagrzewa ona płytę, która z kolei oddaje ciepło do pomieszczenia. 
W niektórych modelach grzejników, w celu zwiększenia powierzchni oddawania ciepła, znajduje się ożebrowanie konwekcyjne. Zwiększa ono wydajność grzejnika nawet o 60%. Grzejniki takie zwane są też płytowo- konwektorowymi. Grzejniki płytowe oddają ok. 30% ciepła przez promieniowanie i aż 70% przez konwekcję. Grzejnik płytowy często jest umieszczony w obudowie, której górna ścianka jest zaopatrzona w kratkę. Dzięki temu nie jest tamowany ruch powietrza. POWIĘKSZ ZDJĘCIE

Z kolei grzejniki bez obudowy (również bez ożebrowania konwekcyjnego) łatwiej jest oczyścić. Te grzejniki są więc przeznaczone przede wszystkim do pomieszczeń, w których niezbędne jest zachowanie szczególnej czystości - np. w szpitalach. Z tego samego powodu są przydatne także dla alergików.

Grzejnik może się składać z jednej, dwóch lub trzech płyt. Niektóre lub wszystkie mogą być zaopatrzone w elementy konwekcyjne. Różne konfiguracje nazywa się typami. W używanym przez producentów dwucyfrowym oznaczeniu pierwsza cyfra oznacza liczbę płyt, druga - liczbę elementów konwekcyjnych. Najprostszy typ, oznaczany jako 10, ma tylko jedną płytę, bez ożebrowania konwekcyjnego, najbardziej skomplikowany - 33 - trzy płyty i każda z elementami konwekcyjnymi. POWIĘKSZ ZDJĘCIE

Każdy typ grzejnika wytwarza się w różnych wysokościach (najczęściej 30, 45, 60, i 90 cm) oraz długościach (od 40 do 300 cm; stopniowanych co 10 cm). 

Głębokość grzejników zależy głównie od liczby płyt i ożebrowania konwekcyjnego. Grzejnik zazwyczaj podłącza się do instalacji za pomocą króćców przyłączeniowych, umieszczanych po jego bokach. Coraz większą popularność zyskują jednak grzejniki podłączane od dołu. Instalacja może być wyprowadzona z podłogi lub ze ściany za grzejnikiem. Jest więc prawie niewidoczna. POWIĘKSZ ZDJĘCIE

Najlepszym miejscem do umieszczenia grzejnika jest ściana pod oknem. W tym układzie mamy najkorzystniejszy obieg powietrza. Większość grzejników płytowych ma więc kształt prostopadłościanu. skierowanego dłuższym bokiem równolegle do podłogi. Niektórzy producenci, oferują grzejniki wyciągnięte w górę. Nie da się ich co prawda umieścić pod oknem, ale mogą stanowić element dekoracyjny.

Przed przytępieniem do budowy instalacji grzewczej, należy wykonać dokumentacją techniczną - licząc straty ciepła poszczególnych pomieszczeń, w celu optymalnego dobrania średnicy rur, oraz wielkości grzejników. 

Wykonanie instalacji grzewczej wg. dokumentacji technicznej, zaowocuje niższymi kosztami eksploatacji. 

 

HOME

Firma projektuje, wykonuje i buduje instalacje grzewcze oparte na urządzeniach firmy Buderus. Budujemy kotłownie z kotłami Buderus, instalacje centralnego ogrzewania, ogrzewanie podłogowe, ogrzewanie grzejnikowe i kominkowe, montujemy piece Buderus, co.